Våre politikere


Kandidater 2019

 • Jeg er 45 år og for tiden i jobb som skoleassistent. Er engasjert i å ivareta levende bygder, og et godt fellesskap. Ønsker trygghet for oppkommende generasjon og for samfunnets eldste. Arbeidsplasser i vekst, og et godt kulturliv. Vi må ha råd til å ta vare på det vi har, men også følge med i det moderne samfunn. Ungdommen er og skal være en ressurs.

 • Finn Teslo

  Jeg er 69 år, gift har 3 sønner og 2 bonusdøtre og 4 barnebarn. Er egentlig fra Brummunddal, men bor nå på Bagn. Er nå pensjonist, men som yrkesaktiv har jeg vært lærer med fordypning i matematikk og fysikk. Det er viktig for meg å bidra til å hjelpe fattige barn i verden og hjertesyke barn i Norge. Det er viktig for meg at det er levende bygder i kommunen med godt desentralisert tjenestesystem. Det skal være attraktivt å flytte til grendene i Sør-Aurdal. Der det er butikker, barnehage, skole og tilbud for de eldre. Kostnadene til de kommunale tjenestene må ikke ligge på for høyt nivå.

 • Jeg er 45 år, gift og har 3 barn i alderen 14-18 år. Jeg er fra Dokka, men bor nå på Leirskogen. Det er viktig for meg at vi har en kommune som tar vare på alle i alle aldre og at det finnes gode fritids- og kulturtilbud til alle. Det er viktig at kommunen skal være et godt sted i bo i for alle og at vi har god kvalitet innenfor barnehage, skole og helsetjenester. At vi skal ha levende bygder i alle grender og at Sør- Aurdal skal ha et aktivt jordbruk og skogbruk, samt sikre og utvikle arbeidsplasser.

 • Sykepleier, 60 år. Opptatt av barnehage, skole og forebyggende og helsefremmende arbeid. Jeg er også opptatt av at kommunen skal være god å bo i for alle. Levende bygder. Næringsutvikling er viktig for bygdene. Jeg er opptatt av at flest mulig skal få tilbud om heltidsstilinger.

 • Jeg er musikklærer/kordirigent og også fagutdannet elektromontør. 60 år, og opptatt av kultur, skole og næringsutvikling.

 • Jeg jobber som lærer, har samboer og en datter på 2 år. Barnehage og skole er viktig for meg - at barn og unge skal oppleve trivsel og trygghet. Det er viktig med forebyggende helsetilbud for folk i alle aldre. Jeg er opptatt av levende bygder, og at det skal være tilbud om arbeidsplasser og næringsutvikling, men også idretts- og kulturtilbud.

 • Jeg heter Mads Rasmussen og er 36 år og gift og har 3 barn. Jobber på Begna bruk Driver med hundekjøring Har ingen erfaring fra politikken, men er opptatt av gode oppvekstvilkår for barn og unge og et fungerende servicetilbud i kommunene

 • Litt om deg selv: Jeg er 34 år er samboer og har to barn (0 og 5 år) Er fra Hønefoss , men bor på Bagn. Bor på et småbruk med storfekjøttproduksjon og tre hester. Hest er min store hobby. Alltid vært engasjert i politikk og driver også med fagforeningsarbeid. Setter pris på en god serie på tv eller ei spennende bok. Morro å bake litt og pusle i hagen på sommeren. Liker aller best å være sammen med familien min. Utdanning: Barne og ungdomsarbeider Yrke: Miljøarbeider i Tilrettelagte tjenester. Hva er viktig for deg? Familie, et godt arbeidsliv og en rik fritid er viktig for meg. Hva er viktig for deg i politikken? For meg er det viktig at kommunen leverer gode nok tjenester også i fremtiden. At barn og unge har gode oppvekstmiljø og læringsarenaer med deres behov i fokus. At vi kontinuerlig ser fremover og aktivt er med å utvikler kommunen vår. Hva er din politiske erfaring? Kommunestyrerepresentant for SAAP 2015-2019. Hvorfor ønsker du å stå på Sør-Aurdal AP sin liste? Fordi Arbeiderpartiet står meg nærmest i holdninger og ideologi. Jeg er politisk engasjert og ønsker å bidra til et bra samfunn å leve i for alle.

 • Jeg er 60 år, gift, 4 barn og 9 barnebarn. Viktig for meg er at vi har gode kommunale tilbud og legge til rette for at familier flytter til kommunen. Frivillig arbeid vedsettes og vi må ha stillinger som folk kan leve av. Vi må legge til rette for næringsdrivene i kommunen.

 • Jeg heter Ole Herman Kamben og er 46 år. Eg er drosje-eigar frå Bagn. Har 2 vaksne born og er gift. Har artium og utdanna agronom. Tidlegare har eg vore i Fn og Nato tjeneste før eg var landbruks-avløser i Sør-Aurdal. .Mine interesser er Røde- kors som eg har vore med i aktivt dei siste åra. Eg ser lokalpolitikken som givande og utfordrane mellom anna innan samfunn –sikkerheit,beredskap og samferdsel

 • 40 år , har 2 barn , 2 bonusbarn og 1 bonusbarnebarn. Byggmester og selvstendig næringsdrivende . Er opptatt av at kommunen skal drive en distrikts og oppvekstpolitikk der det blir lagt til rette for varierte arbeidsplasser som vil tiltrekke bosetting og sørge for gode liv i grendene for folk i alle aldre . Ser på arbeidet i frivillige organisasjoner som meget verdifullt , noe som gir innbyggerne en rekke tilbuder å benytte seg av . Ønsker å bidra til å vise hvilke flotte muligheter bygdene har for Innbyggere , fritidsbruk og næringsliv .

 • Litt om meg selv: Jeg er 74 år, gift og kommer fra Hammerfest – bodd i Sør-Aurdal siden 1972. Friluftsmenneske hele året – er 0også glad i musikk og opptatt av Barn og Ungdom har gode forhold under oppveksten. Derfor i frivillig arbeid. Utdanning: Adjunkt – 5 år på høgskole /universitet Yrke: Lærer/ rektor Hva er viktig for deg? Rettferdighet og god omsorg for mennesker rundt meg. Hva er viktig for deg i politikken? Politikerne må huske at de er befolkningens tillitsvalgte og må hele tiden ha innbyggernes beste med når vedtak skal gjøres. Være godt forberedt. Hva er din politiske erfaring? En periode i kommunestyret i Sør-Aurdal. Hvorfor ønsker du å stå på Sør-Aurdal AP sin liste? Kan få mulighet til å innvirke på det som skal vedtas i kommunen. Sør-Aurdal arbeiderparti liste og visjoner gjør at jeg tror det er dette som vil passe meg best.

 • Sigmund Skjerpen

  Jeg er 59 år, samboer 4 barn og 1 barnebarn. Kommer egentlig fra Våler i Solør, men har bodd snart 21 år på Bagn. Har jobbet som rørlegger fra jeg var 17 år og fram til dags dato. Er opptatt av skole, kultur og næringsutvikling.

 • Jeg er 56 år Bor alene med 4 firbente Er fra Oslo Bor på 5. året i Hedalen Er kreativ sjel, dyrekjær Av utdanning har jeg X.artium samt Hotell og næringsmiddelfag Opptatt av natur, miljø, dyrevelferd, samhold og samarbeid, like rettigheter Politisk; levende bygder, arbeid til alle, fulltidsstillinger, nærhet til off.tjenester, beholde skoler og eldreboliger/hjem i bygdene.

 • Jeg heter Trine Adde Hansebakken. Er Hurum jente som har blitt Sør-Aurdøl etter å ha bodd her i 20 år. Trives godt med det og er stolt av kommune vår og hele regionen Valdres. Jeg er 50 år og det ble reiret med brask og bram. Er gift med Tore og vi har tre barn sammen. To er voksne og har flyttet ut. Jeg er en aktiv person og ønsker å få med meg alt som skjer. Liker friluftsliv, håndarbeid, lese og å lære hele tiden. Jeg har vært med i organisasjons arbeid helt fra jeg var ganske ung. Dugnad og frivillig arbeid er svært viktig for meg. Jeg heier like mye på andre som bidrar i samfunnet og som tør å by på seg selv for å bidra. Jeg er stolt av dugnadsånden og entusiasmen som blomstrer i alle bygdene i Sør-Aurdal kommune. Vi trenger hver og en av dere! Dette er unikt og som en av de punktene som gjør det til at det er så bra å bo her. Jeg har utdannelse som blomsterdekoratør, men det får jeg bare brukt på hobbybasis nå. Tok høyskoleutdannelse som Barnehagelærer og jobber nå som pedagogisk leder. Jeg ser på det som et privilegium å få jobbe med barn. Vi får være med det som er det viktigste i foreldres liv. Det er i de første barneåra grunnlaget for den personen legges. Mitt politiske engasjement har utspring i at jeg mener alle skal få delta med sine forutsetninger, og at alle skal ha likeverdige muligheter uavhengig av hvem de er eller hvor de kommer fra. Det jeg brenner mest for er at vi skal ha gode velferdstjenester til alle som bor i kommunen, fra vugge til grav. Særlig fokus på de unge, fordi de unge skal ha det bra og klare seg bra er bra for den enkelte og godt for samfunnet. Derfor er forebygging svært viktig. Det gode samarbeidet og samle alle gode krefter, både helsetjenester, barnehage, skole, familienettverk og frivillighet i vid forstand. Jeg har hatt en bratt læringskurve i politikken. Jeg hadde ingen politisk erfaring før jeg stilte meg til disposisjon før forrige valg. Den første politiske talen hadde jeg på Arbeiderpartiets landsmøte. Ved valget lokalt har jeg sittet som varaordfører, da i formannskap og kommunestyre. Jeg har og vært med i fylkesstyret. Jeg har funnet det svært interessant å drive med politikk i den perioden vi er i og har lyst til å fortsette i neste periode. Jeg har lyst til å bli den første kvinnelige ordføreren i Sør-Aurdal. Det vil jeg fordi Sør-Aurdal er en spennende kommune, med mange muligheter og potensiale. Jeg tror jeg kan være en samlende og inkluderende ordfører for alle som bor her. Alle bygdene her er like fine mine øyne. Og ikke minst fordi jeg har tru på at Sør-Aurdal Arbeiderparti har politikk som vil vere bra for hele kommunen vår. Jeg gleder meg til valgkampen videre og arbeidet for Sør-Aurdal kommune sammen med alle de flinke og engasjerte listekandidatene våre


Kommunestyret

 • Jeg heter Trine Adde Hansebakken. Er Hurum jente som har blitt Sør-Aurdøl etter å ha bodd her i 20 år. Trives godt med det og er stolt av kommune vår og hele regionen Valdres. Jeg er 50 år og det ble reiret med brask og bram. Er gift med Tore og vi har tre barn sammen. To er voksne og har flyttet ut. Jeg er en aktiv person og ønsker å få med meg alt som skjer. Liker friluftsliv, håndarbeid, lese og å lære hele tiden. Jeg har vært med i organisasjons arbeid helt fra jeg var ganske ung. Dugnad og frivillig arbeid er svært viktig for meg. Jeg heier like mye på andre som bidrar i samfunnet og som tør å by på seg selv for å bidra. Jeg er stolt av dugnadsånden og entusiasmen som blomstrer i alle bygdene i Sør-Aurdal kommune. Vi trenger hver og en av dere! Dette er unikt og som en av de punktene som gjør det til at det er så bra å bo her. Jeg har utdannelse som blomsterdekoratør, men det får jeg bare brukt på hobbybasis nå. Tok høyskoleutdannelse som Barnehagelærer og jobber nå som pedagogisk leder. Jeg ser på det som et privilegium å få jobbe med barn. Vi får være med det som er det viktigste i foreldres liv. Det er i de første barneåra grunnlaget for den personen legges. Mitt politiske engasjement har utspring i at jeg mener alle skal få delta med sine forutsetninger, og at alle skal ha likeverdige muligheter uavhengig av hvem de er eller hvor de kommer fra. Det jeg brenner mest for er at vi skal ha gode velferdstjenester til alle som bor i kommunen, fra vugge til grav. Særlig fokus på de unge, fordi de unge skal ha det bra og klare seg bra er bra for den enkelte og godt for samfunnet. Derfor er forebygging svært viktig. Det gode samarbeidet og samle alle gode krefter, både helsetjenester, barnehage, skole, familienettverk og frivillighet i vid forstand. Jeg har hatt en bratt læringskurve i politikken. Jeg hadde ingen politisk erfaring før jeg stilte meg til disposisjon før forrige valg. Den første politiske talen hadde jeg på Arbeiderpartiets landsmøte. Ved valget lokalt har jeg sittet som varaordfører, da i formannskap og kommunestyre. Jeg har og vært med i fylkesstyret. Jeg har funnet det svært interessant å drive med politikk i den perioden vi er i og har lyst til å fortsette i neste periode. Jeg har lyst til å bli den første kvinnelige ordføreren i Sør-Aurdal. Det vil jeg fordi Sør-Aurdal er en spennende kommune, med mange muligheter og potensiale. Jeg tror jeg kan være en samlende og inkluderende ordfører for alle som bor her. Alle bygdene her er like fine mine øyne. Og ikke minst fordi jeg har tru på at Sør-Aurdal Arbeiderparti har politikk som vil vere bra for hele kommunen vår. Jeg gleder meg til valgkampen videre og arbeidet for Sør-Aurdal kommune sammen med alle de flinke og engasjerte listekandidatene våre

 • Vaktmester. 60 år Opptatt av skole kultur og samferdsel Gruppeleder for kommunestyregruppa

 • Litt om deg selv: Jeg er 34 år er samboer og har to barn (0 og 5 år) Er fra Hønefoss , men bor på Bagn. Bor på et småbruk med storfekjøttproduksjon og tre hester. Hest er min store hobby. Alltid vært engasjert i politikk og driver også med fagforeningsarbeid. Setter pris på en god serie på tv eller ei spennende bok. Morro å bake litt og pusle i hagen på sommeren. Liker aller best å være sammen med familien min. Utdanning: Barne og ungdomsarbeider Yrke: Miljøarbeider i Tilrettelagte tjenester. Hva er viktig for deg? Familie, et godt arbeidsliv og en rik fritid er viktig for meg. Hva er viktig for deg i politikken? For meg er det viktig at kommunen leverer gode nok tjenester også i fremtiden. At barn og unge har gode oppvekstmiljø og læringsarenaer med deres behov i fokus. At vi kontinuerlig ser fremover og aktivt er med å utvikler kommunen vår. Hva er din politiske erfaring? Kommunestyrerepresentant for SAAP 2015-2019. Hvorfor ønsker du å stå på Sør-Aurdal AP sin liste? Fordi Arbeiderpartiet står meg nærmest i holdninger og ideologi. Jeg er politisk engasjert og ønsker å bidra til et bra samfunn å leve i for alle.

 • Rådgiver. 47 åt Opptatt av skole og barnehage

 • Pensjonist. 77 år Opptatt av kultur, frivillig arbeid, idrett, eldreomsorg og kommuneøkonomi


Styret

 • Pensjonist. 77 år Opptatt av kultur, frivillig arbeid, idrett, eldreomsorg og kommuneøkonomi

 • Sykepleier, 60 år. Opptatt av barnehage, skole og forebyggende og helsefremmende arbeid. Jeg er også opptatt av at kommunen skal være god å bo i for alle. Levende bygder. Næringsutvikling er viktig for bygdene. Jeg er opptatt av at flest mulig skal få tilbud om heltidsstilinger.

 • Jeg heter Trine Adde Hansebakken. Er Hurum jente som har blitt Sør-Aurdøl etter å ha bodd her i 20 år. Trives godt med det og er stolt av kommune vår og hele regionen Valdres. Jeg er 50 år og det ble reiret med brask og bram. Er gift med Tore og vi har tre barn sammen. To er voksne og har flyttet ut. Jeg er en aktiv person og ønsker å få med meg alt som skjer. Liker friluftsliv, håndarbeid, lese og å lære hele tiden. Jeg har vært med i organisasjons arbeid helt fra jeg var ganske ung. Dugnad og frivillig arbeid er svært viktig for meg. Jeg heier like mye på andre som bidrar i samfunnet og som tør å by på seg selv for å bidra. Jeg er stolt av dugnadsånden og entusiasmen som blomstrer i alle bygdene i Sør-Aurdal kommune. Vi trenger hver og en av dere! Dette er unikt og som en av de punktene som gjør det til at det er så bra å bo her. Jeg har utdannelse som blomsterdekoratør, men det får jeg bare brukt på hobbybasis nå. Tok høyskoleutdannelse som Barnehagelærer og jobber nå som pedagogisk leder. Jeg ser på det som et privilegium å få jobbe med barn. Vi får være med det som er det viktigste i foreldres liv. Det er i de første barneåra grunnlaget for den personen legges. Mitt politiske engasjement har utspring i at jeg mener alle skal få delta med sine forutsetninger, og at alle skal ha likeverdige muligheter uavhengig av hvem de er eller hvor de kommer fra. Det jeg brenner mest for er at vi skal ha gode velferdstjenester til alle som bor i kommunen, fra vugge til grav. Særlig fokus på de unge, fordi de unge skal ha det bra og klare seg bra er bra for den enkelte og godt for samfunnet. Derfor er forebygging svært viktig. Det gode samarbeidet og samle alle gode krefter, både helsetjenester, barnehage, skole, familienettverk og frivillighet i vid forstand. Jeg har hatt en bratt læringskurve i politikken. Jeg hadde ingen politisk erfaring før jeg stilte meg til disposisjon før forrige valg. Den første politiske talen hadde jeg på Arbeiderpartiets landsmøte. Ved valget lokalt har jeg sittet som varaordfører, da i formannskap og kommunestyre. Jeg har og vært med i fylkesstyret. Jeg har funnet det svært interessant å drive med politikk i den perioden vi er i og har lyst til å fortsette i neste periode. Jeg har lyst til å bli den første kvinnelige ordføreren i Sør-Aurdal. Det vil jeg fordi Sør-Aurdal er en spennende kommune, med mange muligheter og potensiale. Jeg tror jeg kan være en samlende og inkluderende ordfører for alle som bor her. Alle bygdene her er like fine mine øyne. Og ikke minst fordi jeg har tru på at Sør-Aurdal Arbeiderparti har politikk som vil vere bra for hele kommunen vår. Jeg gleder meg til valgkampen videre og arbeidet for Sør-Aurdal kommune sammen med alle de flinke og engasjerte listekandidatene våre

 • Vaktmester. 60 år Opptatt av skole kultur og samferdsel Gruppeleder for kommunestyregruppa

 • Jeg er musikklærer/kordirigent og også fagutdannet elektromontør. 60 år, og opptatt av kultur, skole og næringsutvikling.

 • Finn Teslo

  Jeg er 69 år, gift har 3 sønner og 2 bonusdøtre og 4 barnebarn. Er egentlig fra Brummunddal, men bor nå på Bagn. Er nå pensjonist, men som yrkesaktiv har jeg vært lærer med fordypning i matematikk og fysikk. Det er viktig for meg å bidra til å hjelpe fattige barn i verden og hjertesyke barn i Norge. Det er viktig for meg at det er levende bygder i kommunen med godt desentralisert tjenestesystem. Det skal være attraktivt å flytte til grendene i Sør-Aurdal. Der det er butikker, barnehage, skole og tilbud for de eldre. Kostnadene til de kommunale tjenestene må ikke ligge på for høyt nivå.

 • Jeg er 56 år Bor alene med 4 firbente Er fra Oslo Bor på 5. året i Hedalen Er kreativ sjel, dyrekjær Av utdanning har jeg X.artium samt Hotell og næringsmiddelfag Opptatt av natur, miljø, dyrevelferd, samhold og samarbeid, like rettigheter Politisk; levende bygder, arbeid til alle, fulltidsstillinger, nærhet til off.tjenester, beholde skoler og eldreboliger/hjem i bygdene.