Våre politikere


Kommunestyret

 • Jeg heter Trine Adde Hansebakken. Er Hurum jente som har blitt Sør-Aurdøl etter å ha bodd her i 20 år. Trives godt med det og er stolt av kommune vår og hele regionen Valdres. Jeg er 50 år og det ble reiret med brask og bram. Er gift med Tore og vi har tre barn sammen. To er voksne og har flyttet ut. Jeg er en aktiv person og ønsker å få med meg alt som skjer. Liker friluftsliv, håndarbeid, lese og å lære hele tiden. Jeg har vært med i organisasjons arbeid helt fra jeg var ganske ung. Dugnad og frivillig arbeid er svært viktig for meg. Jeg heier like mye på andre som bidrar i samfunnet og som tør å by på seg selv for å bidra. Jeg er stolt av dugnadsånden og entusiasmen som blomstrer i alle bygdene i Sør-Aurdal kommune. Vi trenger hver og en av dere! Dette er unikt og som en av de punktene som gjør det til at det er så bra å bo her. Jeg har utdannelse som blomsterdekoratør, men det får jeg bare brukt på hobbybasis nå. Tok høyskoleutdannelse som Barnehagelærer og jobber nå som pedagogisk leder. Jeg ser på det som et privilegium å få jobbe med barn. Vi får være med det som er det viktigste i foreldres liv. Det er i de første barneåra grunnlaget for den personen legges. Mitt politiske engasjement har utspring i at jeg mener alle skal få delta med sine forutsetninger, og at alle skal ha likeverdige muligheter uavhengig av hvem de er eller hvor de kommer fra. Det jeg brenner mest for er at vi skal ha gode velferdstjenester til alle som bor i kommunen, fra vugge til grav. Særlig fokus på de unge, fordi de unge skal ha det bra og klare seg bra er bra for den enkelte og godt for samfunnet. Derfor er forebygging svært viktig. Det gode samarbeidet og samle alle gode krefter, både helsetjenester, barnehage, skole, familienettverk og frivillighet i vid forstand. Jeg har hatt en bratt læringskurve i politikken. Jeg hadde ingen politisk erfaring før jeg stilte meg til disposisjon før forrige valg. Den første politiske talen hadde jeg på Arbeiderpartiets landsmøte. Ved valget lokalt har jeg sittet som varaordfører, da i formannskap og kommunestyre. Jeg har og vært med i fylkesstyret. Jeg har funnet det svært interessant å drive med politikk i den perioden vi er i og har lyst til å fortsette i neste periode. Jeg har lyst til å bli den første kvinnelige ordføreren i Sør-Aurdal. Det vil jeg fordi Sør-Aurdal er en spennende kommune, med mange muligheter og potensiale. Jeg tror jeg kan være en samlende og inkluderende ordfører for alle som bor her. Alle bygdene her er like fine mine øyne. Og ikke minst fordi jeg har tru på at Sør-Aurdal Arbeiderparti har politikk som vil vere bra for hele kommunen vår. Jeg gleder meg til valgkampen videre og arbeidet for Sør-Aurdal kommune sammen med alle de flinke og engasjerte listekandidatene våre

 • Sigmund Skjerpen

  Jeg er 59 år, samboer 4 barn og 1 barnebarn. Kommer egentlig fra Våler i Solør, men har bodd snart 21 år på Bagn. Har jobbet som rørlegger fra jeg var 17 år og fram til dags dato. Er opptatt av skole, kultur og næringsutvikling.

 • Roger Kjensrud

  40 år , har 2 barn , 2 bonusbarn og 1 bonusbarnebarn. Byggmester og selvstendig næringsdrivende . Er opptatt av at kommunen skal drive en distrikts og oppvekstpolitikk der det blir lagt til rette for varierte arbeidsplasser som vil tiltrekke bosetting og sørge for gode liv i grendene for folk i alle aldre . Ser på arbeidet i frivillige organisasjoner som meget verdifullt , noe som gir innbyggerne en rekke tilbuder å benytte seg av . Ønsker å bidra til å vise hvilke flotte muligheter bygdene har for Innbyggere , fritidsbruk og næringsliv .Synes det er viktig at elever i grunnskolen får innføring i arbeidslivet gjennom utplassering i bedrifter og muligheten til mer yrkesrettet valgfag . Bedrifter og kommune må se sitt ansvar i rekruttering og ønske utplasserte elever og lærlinger velkommen .

 • Jeg er 60 år, gift, 4 barn og 9 barnebarn. Viktig for meg er at vi har gode kommunale tilbud og legge til rette for at familier flytter til kommunen. Frivillig arbeid vedsettes og vi må ha stillinger som folk kan leve av. Vi må legge til rette for næringsdrivene i kommunen.

 • Finn Teslo

  Jeg er 69 år, gift har 3 sønner og 2 bonusdøtre og 4 barnebarn. Er egentlig fra Brummunddal, men bor nå på Bagn. Er nå pensjonist, men som yrkesaktiv har jeg vært lærer med fordypning i matematikk og fysikk. Det er viktig for meg å bidra til å hjelpe fattige barn i verden og hjertesyke barn i Norge. Det er viktig for meg at det er levende bygder i kommunen med godt desentralisert tjenestesystem. Det skal være attraktivt å flytte til grendene i Sør-Aurdal. Der det er butikker, barnehage, skole og tilbud for de eldre. Kostnadene til de kommunale tjenestene må ikke ligge på for høyt nivå. Etter min mening er den viktigste saken framover å få snudd trendenmed befolkningsnedgang. Det må utarbeides en forpliktende tiltaksplan med underpunktersom markedsføring, ledige tomter og hus, flere hele stillinger, bosetting i kommunen for nye stillinger, framheving av positive sider ved Sør-Aurdal, holde avgiftsnivået og eiendomskattnivået på et rimelig nivå, tilrettelegging i alle grender i kommunen for bosetting m.m.

 • Sykepleier, 60 år. Opptatt av barnehage, skole og forebyggende og helsefremmende arbeid. Jeg er også opptatt av at kommunen skal være god å bo i for alle. Levende bygder. Næringsutvikling er viktig for bygdene. Jeg er opptatt av at flest mulig skal få tilbud om heltidsstilinger.


Styret

 • Pensjonist. 77 år Opptatt av kultur, frivillig arbeid, idrett, eldreomsorg og kommuneøkonomi

 • Jeg er 56 år Bor alene med 4 firbente Er fra Oslo Bor på 5. året i Hedalen Er kreativ sjel, dyrekjær Av utdanning har jeg X.artium samt Hotell og næringsmiddelfag Opptatt av natur, miljø, dyrevelferd, samhold og samarbeid, like rettigheter Politisk; levende bygder, arbeid til alle, fulltidsstillinger, nærhet til off.tjenester, beholde skoler og eldreboliger/hjem i bygdene.

 • Sykepleier, 60 år. Opptatt av barnehage, skole og forebyggende og helsefremmende arbeid. Jeg er også opptatt av at kommunen skal være god å bo i for alle. Levende bygder. Næringsutvikling er viktig for bygdene. Jeg er opptatt av at flest mulig skal få tilbud om heltidsstilinger.

 • Jeg heter Trine Adde Hansebakken. Er Hurum jente som har blitt Sør-Aurdøl etter å ha bodd her i 20 år. Trives godt med det og er stolt av kommune vår og hele regionen Valdres. Jeg er 50 år og det ble reiret med brask og bram. Er gift med Tore og vi har tre barn sammen. To er voksne og har flyttet ut. Jeg er en aktiv person og ønsker å få med meg alt som skjer. Liker friluftsliv, håndarbeid, lese og å lære hele tiden. Jeg har vært med i organisasjons arbeid helt fra jeg var ganske ung. Dugnad og frivillig arbeid er svært viktig for meg. Jeg heier like mye på andre som bidrar i samfunnet og som tør å by på seg selv for å bidra. Jeg er stolt av dugnadsånden og entusiasmen som blomstrer i alle bygdene i Sør-Aurdal kommune. Vi trenger hver og en av dere! Dette er unikt og som en av de punktene som gjør det til at det er så bra å bo her. Jeg har utdannelse som blomsterdekoratør, men det får jeg bare brukt på hobbybasis nå. Tok høyskoleutdannelse som Barnehagelærer og jobber nå som pedagogisk leder. Jeg ser på det som et privilegium å få jobbe med barn. Vi får være med det som er det viktigste i foreldres liv. Det er i de første barneåra grunnlaget for den personen legges. Mitt politiske engasjement har utspring i at jeg mener alle skal få delta med sine forutsetninger, og at alle skal ha likeverdige muligheter uavhengig av hvem de er eller hvor de kommer fra. Det jeg brenner mest for er at vi skal ha gode velferdstjenester til alle som bor i kommunen, fra vugge til grav. Særlig fokus på de unge, fordi de unge skal ha det bra og klare seg bra er bra for den enkelte og godt for samfunnet. Derfor er forebygging svært viktig. Det gode samarbeidet og samle alle gode krefter, både helsetjenester, barnehage, skole, familienettverk og frivillighet i vid forstand. Jeg har hatt en bratt læringskurve i politikken. Jeg hadde ingen politisk erfaring før jeg stilte meg til disposisjon før forrige valg. Den første politiske talen hadde jeg på Arbeiderpartiets landsmøte. Ved valget lokalt har jeg sittet som varaordfører, da i formannskap og kommunestyre. Jeg har og vært med i fylkesstyret. Jeg har funnet det svært interessant å drive med politikk i den perioden vi er i og har lyst til å fortsette i neste periode. Jeg har lyst til å bli den første kvinnelige ordføreren i Sør-Aurdal. Det vil jeg fordi Sør-Aurdal er en spennende kommune, med mange muligheter og potensiale. Jeg tror jeg kan være en samlende og inkluderende ordfører for alle som bor her. Alle bygdene her er like fine mine øyne. Og ikke minst fordi jeg har tru på at Sør-Aurdal Arbeiderparti har politikk som vil vere bra for hele kommunen vår. Jeg gleder meg til valgkampen videre og arbeidet for Sør-Aurdal kommune sammen med alle de flinke og engasjerte listekandidatene våre

 • Finn Teslo

  Jeg er 69 år, gift har 3 sønner og 2 bonusdøtre og 4 barnebarn. Er egentlig fra Brummunddal, men bor nå på Bagn. Er nå pensjonist, men som yrkesaktiv har jeg vært lærer med fordypning i matematikk og fysikk. Det er viktig for meg å bidra til å hjelpe fattige barn i verden og hjertesyke barn i Norge. Det er viktig for meg at det er levende bygder i kommunen med godt desentralisert tjenestesystem. Det skal være attraktivt å flytte til grendene i Sør-Aurdal. Der det er butikker, barnehage, skole og tilbud for de eldre. Kostnadene til de kommunale tjenestene må ikke ligge på for høyt nivå. Etter min mening er den viktigste saken framover å få snudd trendenmed befolkningsnedgang. Det må utarbeides en forpliktende tiltaksplan med underpunktersom markedsføring, ledige tomter og hus, flere hele stillinger, bosetting i kommunen for nye stillinger, framheving av positive sider ved Sør-Aurdal, holde avgiftsnivået og eiendomskattnivået på et rimelig nivå, tilrettelegging i alle grender i kommunen for bosetting m.m.

 • Mads Rasmussen

  Jeg heter Mads Rasmussen og er 36 år og gift og har 3 barn. Jobber på Begna bruk Driver med hundekjøring Har ingen erfaring fra politikken, men er opptatt av gode oppvekstvilkår for barn og unge og et fungerende servicetilbud i kommunene

 • Jeg er musikklærer/kordirigent og også fagutdannet elektromontør. 60 år, og opptatt av kultur, skole og næringsutvikling.

 • Cathrine Hagen

  Jeg er 45 år og for tiden i jobb som skoleassistent. Er engasjert i å ivareta levende bygder, og et godt fellesskap. Ønsker trygghet for oppkommende generasjon og for samfunnets eldste. Arbeidsplasser i vekst, og et godt kulturliv. Vi må ha råd til å ta vare på det vi har, men også følge med i det moderne samfunn. Ungdommen er og skal være en ressurs.