Styremedlem

Finn Teslo

Finn Teslo

Jeg er 69 år, gift har 3 sønner og 2 bonusdøtre og 4 barnebarn. Er egentlig fra Brummunddal, men bor nå på Bagn. Er nå pensjonist, men som yrkesaktiv har jeg vært lærer med fordypning i matematikk og fysikk. Det er viktig for meg å bidra til å hjelpe fattige barn i verden og hjertesyke barn i Norge. Det er viktig for meg at det er levende bygder i kommunen med godt desentralisert tjenestesystem. Det skal være attraktivt å flytte til grendene i Sør-Aurdal. Der det er butikker, barnehage, skole og tilbud for de eldre. Kostnadene til de kommunale tjenestene må ikke ligge på for høyt nivå.
Etter min mening er den viktigste saken framover å få snudd trendenmed befolkningsnedgang. Det må utarbeides en forpliktende tiltaksplan med underpunktersom markedsføring, ledige tomter og hus, flere hele stillinger, bosetting i kommunen for nye stillinger, framheving av positive sider ved Sør-Aurdal, holde avgiftsnivået og eiendomskattnivået på et rimelig nivå, tilrettelegging i alle grender i kommunen for bosetting m.m.