Om Sør-Aurdal Arbeiderparti

Sør-Aurdal Arbeiderparti


Styret

 • Pensjonist. 77 år Opptatt av kultur, frivillig arbeid, idrett, eldreomsorg og kommuneøkonomi

 • Jeg er musikklærer/kordirigent og også fagutdannet elektromontør. 60 år, og opptatt av kultur, skole og næringsutvikling.

 • Cathrine Hagen

  Jeg er 45 år og for tiden i jobb som skoleassistent. Er engasjert i å ivareta levende bygder, og et godt fellesskap. Ønsker trygghet for oppkommende generasjon og for samfunnets eldste. Arbeidsplasser i vekst, og et godt kulturliv. Vi må ha råd til å ta vare på det vi har, men også følge med i det moderne samfunn. Ungdommen er og skal være en ressurs.

 • Jeg er 56 år Bor alene med 4 firbente Er fra Oslo Bor på 5. året i Hedalen Er kreativ sjel, dyrekjær Av utdanning har jeg X.artium samt Hotell og næringsmiddelfag Opptatt av natur, miljø, dyrevelferd, samhold og samarbeid, like rettigheter Politisk; levende bygder, arbeid til alle, fulltidsstillinger, nærhet til off.tjenester, beholde skoler og eldreboliger/hjem i bygdene.

 • Sykepleier, 60 år. Opptatt av barnehage, skole og forebyggende og helsefremmende arbeid. Jeg er også opptatt av at kommunen skal være god å bo i for alle. Levende bygder. Næringsutvikling er viktig for bygdene. Jeg er opptatt av at flest mulig skal få tilbud om heltidsstilinger.

 • Finn Teslo

  Jeg er 69 år, gift har 3 sønner og 2 bonusdøtre og 4 barnebarn. Er egentlig fra Brummunddal, men bor nå på Bagn. Er nå pensjonist, men som yrkesaktiv har jeg vært lærer med fordypning i matematikk og fysikk. Det er viktig for meg å bidra til å hjelpe fattige barn i verden og hjertesyke barn i Norge. Det er viktig for meg at det er levende bygder i kommunen med godt desentralisert tjenestesystem. Det skal være attraktivt å flytte til grendene i Sør-Aurdal. Der det er butikker, barnehage, skole og tilbud for de eldre. Kostnadene til de kommunale tjenestene må ikke ligge på for høyt nivå. Etter min mening er den viktigste saken framover å få snudd trendenmed befolkningsnedgang. Det må utarbeides en forpliktende tiltaksplan med underpunktersom markedsføring, ledige tomter og hus, flere hele stillinger, bosetting i kommunen for nye stillinger, framheving av positive sider ved Sør-Aurdal, holde avgiftsnivået og eiendomskattnivået på et rimelig nivå, tilrettelegging i alle grender i kommunen for bosetting m.m.

 • Mads Rasmussen

  Jeg heter Mads Rasmussen og er 36 år og gift og har 3 barn. Jobber på Begna bruk Driver med hundekjøring Har ingen erfaring fra politikken, men er opptatt av gode oppvekstvilkår for barn og unge og et fungerende servicetilbud i kommunene

Lokallag i Sør-Aurdal Arbeiderparti

 • Hedalen Arbeiderlag