Flott 1. mai feiring i Sør-Aurdal

1. mai-feiringen i Sør-Aurdal 

Sør-Aurdal Arbeiderparti


PAROLER: Med varaordfører og ordførerkandidat Trine Adde Hansebakken i spissen, bar medlemmene i Sør-Aurdal arbeiderparti sine paroler. Foto: Rune Larheim

Av Rune Larheim

Publisert: 02. mai 2019, kl. 08:38 Sist oppdatert: 02. mai 2019, kl. 08:39

Årets 1. mai-feiring i Sør-Aurdal ble arrangert i Bagn, med gudstjeneste i Bagn kirke og samling i glasshuset på Sør-Aurdal ungdomsskole.

BAGN: Bagn og Begnadalen musikkorps sørget for underholdningen og musikk i 1. mai toget, som gikk en liten runde i Bagn. Leder i Sør-Aurdal arbeiderparti, Reidar Schlytter ønsket velkommen, før han overlot ordet til Svein Bakke som holdt en appell.


1. MAI TOG: Bagn og Begnadalen musikkorps ledet an 1. mai toget i Bagn.

Ikke utgått på dato

Varaordfører og ordførerkandidat til høstens kommunevalg, Trine Adde Hansebakken, var dagens hovedtaler.

– I 1889, for 130 år siden, ble 1. mai arbeiderbevegelsens internasjonale demonstrasjons dag. Verden har blitt bedre men likevel ser vi at noen motsetninger i samfunnet består. Blant annet mellom høyrekreftene og arbeiderbevegelsen, og mellom de som fører en politikk som trekker i retning av større forskjeller i samfunnet og de som ønsker sterkere fellesskap. Det minner oss på at arbeiderbevegelsen aldri kan sove på sin vakt men må være våkne, fremoverlent og tydelige på sine verdier og krav. Et sterkere fellesskap gjør Norge tryggere, åpnet Hansebakken talen sin med.

I tillegg til å snakke om de store forskjellene, som pågår i Norge i dag, og som dagens regjering bidrar til, snakket hun om trygge og stabile arbeidsplasser, midlertidige ansettelser, sosial dumping og kampen for et anstendig og seriøst arbeidsliv. Likestilling og selvbestemt abort var blant andre temaer i Hansebakken sin tale.

– Noen mener at feiringen av 1. mai har gått ut på dato, dette viser at vi fortsatt må stå på barrikadene, sier hun.


SOSIALT: Taler, bevertning og underholdning i glasshuset på Sør-Aurdal ungdomsskole.

Samfunnskamp

– Arbeiderbevegelsen vokste seg stor på to pilarer: Arbeid og velferd. Arbeid – i betydningen gode arbeidsvilkår, en lønn å leve av, og fremfor alt arbeid til alle. Velferd – med oppbyggingen av en velferdsstat, der vi trygger hverandre i fellesskap. For Arbeiderpartiet er kampen for arbeid til alle, vekst og optimisme i hele landet uløselig knyttet til en offensiv nærings- og industripolitikk. Arbeiderpartiet er ikke et industriparti, vi er industripartiet. Fordi vi forstår hva det er som har gjort Norge så bra som det tross alt har blitt. Det er ikke staten eller markedet alene, det er samspillet mellom dem, fortsetter Trine Adde Hansebakken.

– Det pågår en stille samfunnskamp i Norge og i denne samfunnskampen spiller kommunene en avgjørende rolle. I kommunene kan vi trygge norske arbeidstakere gjennom å sikre hele faste stillinger, og gå i bresjen for et seriøst og anstendig arbeidsliv, slik at vi får et sterkere fellesskap i det norske arbeidslivet. Det er i kommunene vi skal gjennomføre ambisiøse velferdsreformer for barna våre med gratis skolemat og gratis SFO for de minste barna. Vi bygger sterkere fellesskap i skolen ved å gi bedre kunnskap og utjevner forskjeller. Det er i kommunene vi skal satse på en sterk offentlig omsorg som gjør eldre til sjef for eget liv, og sier nei til kommersialisering av omsorgen. Og det er i kommunene vi holder skansene overfor høyreregjeringens politikk som svekker fellesskapet og øker forskjellene, til vi igjen kan få en Arbeiderparti-ledet regjering i 2021. Derfor er lokalvalget til høsten så viktig , avsluttet Hansebakken.

Etter sosialt samvær i glasshuset, taler, underholdning og bevertning, ble en vellykket feiring av arbeiderbevegelsen sin kampdag avsluttet i Bagn. Mange fortsatte feiringen i Fagernes sammen med de andre kommunene i Valdres.

Les hele talen til Trine Adde Hansebakken her


HOVEDTALER: Ordførerkandidat Trine Adde Hansebakken var hovedtaler i Bagn. Foto: Rune Larheim


VELKOMMEN: Leder for Sør-Aurdal arbeiderparti, Reidar Schlytter, ønsket velkommen. Foto: Rune Larheim


APPELL: Svein Bakke holdt appell. Foto: Rune Larheim


1. mai toget i Sør-Aurdal
1. mai paroler i toget
Sosialt samvær
Hovedtaler ordførerkandidat Trine Adde Hansebakken
Ønsket velkommen partileder Reidar Schlytter
Appell ved Svein Bakke