1. mai i Sør-Aurdal


                          


1.  mai  i Sør-Aurdal


1.      mai arrangementet i Sør-Aurdal er i år på Bagn.


Kl. 11.00 Gudstjeneste v/sokneprest

                Signe Elisabeth Kvåle

”   11.45 1. mai tog med Bagn og

              Begnadalen Musikkorps.

”  12.15 Etter toget samling på SAUS,

               Glasshuset

-          velkomsthilsen

-          apell

-          underholdning

-          tale for dagen v/ ordførerkandidat Trine Adde Hansebakken

-          bevertning /sosialt samvær

-          loddsalg / salg av 1. mai merker

     « 15.00  Avslutning.                     Velkommen!

 

 

   Arr: Sør-Aurdal Arbeiderparti

1. mai merke 2019