Nestleder

Tone Liss Birkelund

Tone Liss Birkelund

Jeg er 56 år
Bor alene med 4 firbente
Er fra Oslo
Bor på 5. året i Hedalen
Er kreativ sjel, dyrekjær
Av utdanning har jeg X.artium samt Hotell og næringsmiddelfag
Opptatt av natur, miljø, dyrevelferd, samhold og samarbeid, like rettigheter
Politisk; levende bygder, arbeid til alle, fulltidsstillinger, nærhet til off.tjenester, beholde skoler og eldreboliger/hjem i bygdene.