Leder

Reidar Schlytter

Reidar Schlytter

Pensjonist. 77 år
Opptatt av kultur, frivillig arbeid, idrett, eldreomsorg og kommuneøkonomi